Základní školy z trojky mají od dubna pozměněnou spádovost

Nyní se nacházíte: Co nás zajímá Základní školy z trojky mají od dubna pozměněnou spádovost

Od 1. dubna platí změna spádovosti některých základních a mateřských škol. Nejvíce se změny týkají Prahy 3, a to z důvodu demografického vývoje. Protože se hlavní město rozrůstá, mění se také hranice vybraných obvodů. 

Kupříkladu Základní škola Lupáčova, která je školou s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií, byla dříve spádovou pro celou městskou část Praha 3. Děti přihlašované v této MČ tak měly nárok na přijetí do školy ve své spádové oblasti podle ulice i do školy v Lupáčově ulici.

To způsobovalo komplikace, neboť zájem převyšoval kapacitu a nebylo jasné, zda přijaté děti mají zájem do školy nastoupit. Komplikovalo se tak přijetí dalších žáků.

„Loni došlo k tomu, že jsme tady měli losování, což bylo dost nepříjemné pro všechny,” uvedl ředitel školy Jiří Kopecký.

Podle pražské radní pro oblast školství Ireny Ropkové (ČSSD) spádovými ulicemi ZŠ Lupáčova tedy už není celá Praha 3, ale nově jen ulice, které dříve spadaly do obvodů tří jiných základních škol.

Jak Novinkám potvrdila pražská radní pro oblast školství Irena Ropková (ČSSD)„ZŠ Lupáčova byla pro celou Prahu 3, což dělalo v praxi problémy. Škola je mezi rodiči oblíbená a v situaci, kdy se tam mohla hlásit celá MČ, se to nedalo kapacitně zvládnout. Proto má stejně jako všechny další školy z Prahy 3 vymezené jen některé ulice, což znamená, že se tam již mohou hlásit přednostně jen spádové děti,” vysvětlila radní.

Nejvíce ulic, které nyní má ZŠ Lupáčova, patřilo dříve do obvodu ZŠ Cimburkova. Kapacita této školy se snížila potom, co byla před čtyřmi lety přestěhována z Havlíčkovi ulice. 

Většina škol se změna nedotkne

Spádová oblast vymezuje území, ze kterého ředitel musí dítě do školy přijmout. Pokud zbývá volná kapacita, školy mají stanovená kritéria, kdo bude při přijetí upřednostněn. Na škole v Lupáčově ulici jsou volná místa přednostně určena pro děti, které již mají ve škole sourozence. Pokud by stále kapacita nebyla obsazená, dostaly by se do školy děti z jiných obvodů městské části. Jestliže bude naopak zájem převyšovat kapacitu, přistoupí se opět k losování.

„K žádným zásadním změnám školských obvodů jednotlivých základních škol nedochází, u většiny škol se spádovost nezměnila. Existují sice určité výjimky v různých městských částech, které však souvisí s demografickou situací v místě. Například bylo nutné provést přesun ulic mezi školami, aby bylo možné žáky přijímat na základě určení školského obvodu,“ shrnul pro Novinky mluvčí magistrátu Hofman.

Pro mateřské školy Prahy 3 žádné změny nenastaly.