Začalo to na Žižkově. Výpravy po Praze 3 zvou na Seiferta i Jesenskou

Nyní se nacházíte: Co nás zajímá Začalo to na Žižkově. Výpravy po Praze 3 zvou na Seiferta i Jesenskou

Na Žižkově prožili své dětství a slavná pražská čtvrť se nesmazatelně zapsala do jejich tvorby. Po stopách spisovatelů Jaroslava Seiferta, prvního českého nositele Nobelovy ceny za literaturu, a odvážné novinářky, spisovatelky a překladatelky Mileny Jesenské se teď můžete vydat i vy. Městská část Praha 3 pořádá hned dvě literárně dokumentární výpravy – a to 14. a 21. září.

O svých memoárových textech říkával, že nepíše paměti, ale vzpomínky rozdrobené do malých příhod a příběhů, většinou rozmarných, ale i teskných a pochmurných. Třeba soubor krátkých próz Všecky krásy světa je poskládán z desítek takových malých příběhů a jejich záběr je široký – rodný Žižkov, milovaná Praha, Kralupy nad Vltavou, známí, spolužáci i umělci. A právě krásy Žižkova můžete prozkoumat v rámci literárně dokumentární výpravy nazvané Jaroslav Seifert a všecky krásy Žižkova. 

Vydáte se do slavné pražské čtvrti, kde první český nositel Nobelovy ceny za literaturu prožil dětství a mládí. Ze svých vzpomínek a osobité atmosféry prostředí starého Žižkova po celý život čerpal inspiraci.
Procházka bude prokládána básnickými i prozaickými texty Jaroslava Seiferta i jeho přátel a literárních kritiků. Sraz je ve čtvrtek 14.9. v 17.00 na Olšanském náměstí u kaple sv. Rocha před vchodem na Olšanské hřbitovy.

Žižkov – první a poslední adresa Mileny Jesenské

Ačkoliv odvážná česká novinářka a překladatelka Milena Jesenská prožila větší část života ve Vídni a v oblasti Prahy 1, na Žižkově se narodila a ze Žižkova byla také v listopadu 1939 deportována do koncentračního tábora Ravensbrück, odkud se už nevrátila. 

O tom, jaké prostředí Milenu Jesenskou  formovalo, čím byla naprosto ojedinělá a jaký odkaz zanechala české i světové publicistice, literatuře, feminismu, politice a humanismu promluví během  literárně-historické procházky historičky Pavla Plachá a Věra Zemanová, editorky česko-německého sborníku Biografie, historie, vzpomínky/Biografie, Zeitgeschichte, Erinnerung (Aula, 2016) – ten  představuje Milenu Jesenskou očima českých i německy mluvících publicistů, historiků, literárních vědců a politologů. Sraz je 21.9: v 17.00 na Prokopově náměstí u jezdecké sochy Jaroslava Haška.

Přestože byla Jesenská významnou českou novinářkou a překladatelkou v období První republiky, stala se celosvětově známá především jako blízká přítelkyně Franze Kafky. Její tvorba. Která představovala fejetony, články, svědectví a reportáže o meziválečné střední Evropě, problematice jejích společností a jejích vztahů, se dočkala zaslouženého světového uznání až po druhé světové válce.
 
Roku 1996 jí byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka II. třídy. V roce 1995 byla institucí Jad Vašem poctěna udělením ceny Spravedlivá mezi národy v Jeruzalémě. Jejím jménem je též pojmenována mezinárodní žurnalistická cena.