Starosta přes odpadky

Nyní se nacházíte: Co nás zajímá Starosta přes odpadky

Jiří Ptáček má za sebou první rok v čele Prahy 3. Ve funkci si dal, mimo jiné, za úkol zvýšení čistoty a pořádku v naší městské části. Ať už to jsou přeplněné popelnice, vyhozený nábytek, nechvalně známé psí exkrementy, nelegální grafity nebo nedopalky od cigaret, problémů má Trojka celou řadu. Co se již podařilo a co se chystá, jsme se ptali žižkovského starosty.

Proč si vlastně starosta vezme na starost pořádek? To nemáš důležitější věci na práci?

Starosta je členem Rady městské části, kde má každý radní svěřenou agendu a úkoly, o které se musí starat. Oblast životního prostředí je jedna z těch, které padly na mou hlavu. Měl jsem o tohle téma zájem, protože mě to samotného vždycky štvalo. Mám tři malé děti a odstraňování bobků z botiček je úděl každého rodiče. Tři děti… to máte šest botiček. :-)

Je opravdu pořádek tak velký problém zrovna na Praze 3?

Já se nechci pouštět do nějakého srovnávání s jinými částmi. To je vždycky tenký led a je to hodně subjektivní. Myslím ale, že tu rozhodně máme co zlepšovat. Jako příklad uvedu třeba svoz separovaného odpadu a přeplněné kontejnery. To je věc, kterou sice zajišťuje magistrát, ale městská část si musí umět prosadit své potřeby.

Když jsem se stal starostou, vypracoval jsem si srovnávací tabulku a z ní mi vyšlo, že sousední Praha 2 sice má o 25 tis. obyvatel méně, ale má trojnásobné množství stanovišť, které se navíc vyvážejí častěji. Takže za poslední rok jsme zřídili přes 100 nových stanovišť na soukromých pozemcích a postupně se daří vyjednat navýšení četnosti svozů u těch stávajících. Trojka si zaslouží stejnou péči jako jakákoliv jiná městská část a zatím rozhodně nejsme v cíli.

Není to trochu souboj s větrnými mlýny?

Ne vždycky je míč na straně města. Přidáváme kontejnery, zintenzivňujeme úklid chodníků, ale zásadní je, aby nepořádek vůbec nevznikal. Každodenně se tu objevují desítky černých skládek, lidé odloží ke kontejneru třeba pračku a počítají s tím, že to za ně někdo uklidí. Kromě financí, které vynakládá na úklid hlavní město, doplácíme na údržbu veřejných ploch a úklid dalších zhruba 25 mil. Kč z rozpočtu Prahy 3.

Takže to není chyba radnice?

To netvrdím. Prostě to jsou spojené nádoby a snažit se musíme všichni. Ostatně každý další úklid, který přiobjednáme, jde ze společné kasy nás všech.

Asi největší ohlas jsi po svém nástupu vzbudil kampaní Žižkov není šiškov, ke které se připojila i Lepší 3. Jak kampaň hodnotíš?

Tohle je běh na dlouhou trať. Každopádně nezůstala bez povšimnutí.

Součástí kampaně bylo i upozornění, že za neuklizený exkrement hrozí pokuta až 10.000 Kč. Dostal jí někdo?

Pokud vím, tak deset tisíc zatím nikoliv. Ale strážníci skutečně odhalili čtyřnásobné množství přestupků než v roce předchozím a pokuty dosahovaly až 2000 Kč. To je už myslím celkem adekvátní postih. Nicméně pro uniformovaného strážníka není snadné někoho takto „nachytat“, protože jak se někde objeví, uklízí i ti, kteří by jinak neuklízeli.

A nemohli by strážníci chodit v civilu?

Ne, to zákon rozhodně neumožňuje.

Jaké byly reakce dotčených?

Řada lidí si, k mému překvapení, neustále myslí, že když platí poplatek za pejska, je úkolem města za ně exkrementy uklízet. Tihle lidé se pak cítí pokutou zaskočeni. Musíme neustále opakovat, jak to je, a to je jedním ze smyslů kampaně. Jestliže do úklidu míří desítky miliónu korun, z poplatků samotných máme v rozpočtu zhruba 1,6 mil Kč.

A zvažovali jste, že by se poplatek zvedl?

Ty návrhy se skutečně objevují. Nicméně pokud bychom zvedli cenu natolik, aby se zcela pokryly náklady na úklid, odnesli by to i ti, kteří po svém pejskovi vzorně uklízí. Navíc už dnes řada pejskařů zaregistruje pejska mimo Prahu – například u příbuzných – kde jsou poplatky citelně menší. Tahle skupina by se bezpochyby zvětšila.

A co nějaké moderní metody. Slyšel jsem o možnosti vypátrat hříšníky podle DNA exkrementu. Zvažovali jste to?

Tohle je myšlenka, kterou politici rádi vytahují před volbami. Ale zatím je v podstatě nereálná. V první řadě bychom museli udělat analýzu DNA u všech pejsků v okamžiku registrace, abychom mohli odebrané vzorky z ulice porovnávat. Náklady na takovou analýzu opět převyšují poplatek za psa. No a v druhé řadě by se to dalo snadno obejít – opět by stačilo registrovat pejska mimo Prahu 3.

Množí se i stížnosti na všudypřítomné nedopalky.

Paradoxní je, že nejvíce nedopalků je u zastávek MHD, kde se vůbec kouřit nesmí. Jinak je to jako s těmi exkrementy. Hodně lidí nedopalek nepovažuje za odpadek a stejně jako to dělali celý život, odhodí jej na zem a zašlápnou. Mimochodem, prověřujeme instalaci popelníků na ulicích, stejně jako to dělají ve Vídni.

Co může obyvatel trojky udělat pro větší čistotu ve svém okolí?

V první řadě uklízet sám po sobě, což pevně věřím většina místních činí. Díky jim za to. Současně stále nabízíme vlastníkům domů a předsedům SVJ, aby si nechali umístit do dvorů nádoby na separovaný odpad. Ve výsledku je to výhodné pro obyvatele, kteří to mají blíže, a i pro město. A nakonec připomínám existenci služby Čistá Trojka. Zde můžete oznamovat černé skládky, poškozený mobiliář a jiné problémy ve veřejném prostoru. Myslím, že tahle věc opravdu funguje.

Mimochodem, minulý týden jsme u Čisté Trojky zavedli novou funkci, a to hlášení rozbitých chodníků. To je věc, která sice opět spadá pod magistrát, ale místo abychom odkazovali stěžující obyvatele na Technickou správu komunikací, rozhodli jsme se stížnosti evidovat sami, abychom mohli ohlídat rychlost prováděných oprav a také jejich kvalitu. Žádosti o opravu tedy budeme posílat sami a jejich osud zpětně kontrolovat.

A otázka na závěr, baví Tě to ještě?

Hodně. Je tu velký prostor pro zlepšení. Budu moc rád, když nám v tom místní pomohou.