Husitská před a po: Jaké změny nás čekají?

Nyní se nacházíte: Co nás zajímá Husitská před a po: Jaké změny nás čekají?

Uzavírka Husitské ulice způsobila totální kolaps dopravy. Žižkované a další obyvatelé prahy 3 se pomalu vyrovnávají s přeplněnými ulicemi a doprava začíná být plynulejší. Proč to všechno? Podívejte se, jak se má Husitská ulice proměnit po rekonstrukci. 

Husitská ulice a návazná Koněvova ulice byly dlouhodobě jedněmi z nejvíce kritizovaných lokalit v širším centru města a městská část Praha 3 již roky apelovala na její rekonstrukci. Návrh stavebních úprav v rámci projektové dokumentace vznikl na základě architektonické studie „Rekonstrukce ulice Husitská a Koněvova…“, kterou si nechala zpracovat v roce 2016 městská část Praha 3.

Co vše se v Husitské ulici opraví

V rámci kompletní rekonstrukce bude upraveno stávající uspořádání ulice. Poloha chodníkových obrubníků se posune, aby mohly vzniknout parkovací zálivy, a na chodníky bude položena nová kamenná mozaika. Konstrukce opravované vozovky je navržena pro velké dopravní zatížení s asfaltovým krytem se zvýšenou tuhostí. Přechody pro chodce budou bezpečnější s dělícím ostrůvkem a novým přisvětlením. Součástí stavby je i úprava stávajících křižovatek a kompletního odvodnění komunikace. Také bude instalováno nové veřejné osvětlení a přisvětlení přechodů a další inženýrské sítě. Nově jsou navrženy parkovací zálivy s malou žulovou dlažbou se shodnou výškovou úrovní s vozovkou a parkovací pruhy pro zachování možnosti parkování rezidentů, abonentů a pro návštěvnické stání. Upraveny budou zálivy zastávek autobusů s velkou žulovou dlažbou.  

Rekonstrukce proběhne ve třech etapách

Doba realizace je stanovena maximálně na 9 měsíců (dle smlouvy se jedná o 270 dní). Zahájení uzavírek 12. 3. 2018 - ukončení je plánováno na konec listopadu 2018.

1. etapa: Trocnovská (mimo křižovatku) – Orebitská (vč. křižovatky) – předpokládaná doba realizace je cca. 2 měsíce (březen - květen).
2. etapa:  Orebitská (za křižovatkou) – Jeronýmova (vč. křižovatky) – předpokládaná doba realizace je cca. 2 měsíce (květen - červenec).
3. etapa: Jeronýmova – za křižovatku s ul. Prokopova (polovina úseku Prokopova – Chlumova) a do této etapy je přiřazena uzavírka křižovatky Trocnovská x Husitská - předpoklad realizace cca 4 měsíce (červenec – listopad).

Praha dělá dopravní opatření

Od momentu uzavření ulice je dopravní situace neustále monitorována a na základě aktuálních informací jsou zaváděna dopravní opatření, jejichž cílem je zmírnit dopravní komplikace.

Obrácení jednosměrného provozu v oblasti Žižkova na komunikacích: 

Štítného v úseku Chlumova – Havlíčkovo náměstí
Milíčova v úseku Štítného – Prokopovo náměstí
U Rajské zahrady v úseku ul. Nám. Winstona Churchilla - Siwiecova

Další dopravní opatření:

Vyznačení vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS na kolejích v úseku ul. Krásova – Bulhar (sjezd na vozovku v prostorách snížení obruby) – směr do centra

Vyznačení vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS na kolejích v úseku ul. Italská – Krásova – směr z centra

Úprava dotčených světelných signalizačních zařízení (v rámci dohod a spolupráce TSK – ODA MHMP – již realizováno 15. 3. 2018)

Vyznačení předběžných šipek V9c (Značka vyznačuje blížící se ukončení jízdního pruhu) a vodorovného dopravního značení V13a (šikmé rovnoběžné čáry na kolejích před křižovatkou s ulicí Milíčova pro zvýraznění aby auta sjížděla z kolejí a neblokovala TRAM, k realizaci dojde při zlepšení klimatických podmínek

Odstranění sloupků Baliset na komunikaci Seifertova před křižovatkou s ulicí Milíčova

Zneplatnění několika parkovacích míst na ul. Seifertova.

Jedná se o opatření vedoucí k odklonění automobilů z tramvajových kolejí, aby se zvýšila průjezdnost MHD v oblasti.

Zdroj: Pražskénovinky.cz. O úpravách Husitské ulice informoval Vít Hofman, tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy.